rankiaopr.com Atcelšanas politika

- patur tiesības atteikt/anulēt jebkuru platformas pārvaldīto ekskursiju licenci.

Licences anulēšana no spēlētāja puses

- Spēlētājs var pieprasīt licences anulēšanu un pilnu naudas atmaksu 24 stundu laikā pēc tās iegādes un tikai tad, ja viņš nav reģistrējies nevienam no turnīriem, kam nepieciešama atbilstoša licence.

- Atcelšanas gadījumi, kas saņemti pēc norādītā termiņa, nebūs tiesīgi saņemt atmaksu.

- Atcelšana tiks pieņemta pa tālruni vai e-pastu, un tie jāsaņem līdz norādītajam atcelšanas termiņam.

— Visi atmaksas pieprasījumi ir jāiesniedz dalībniekam vai kredītkartes īpašniekam.

- Atmaksas pieprasījumos ir jānorāda dalībnieka vārds un/vai darījuma numurs.

- Atmaksa tiks ieskaitīta sākotnējā kredītkartē, kas tika izmantota maksājuma veikšanai.


Šīs iepriekš minētās politikas attiecas uz visiem rankiaopr.com licences, ja vien noteikumos & ekskursijas nosacījumi. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visas individuālās ceļojumu politikas.


Soferca Investment LLC

PO BOX 261155, San Juan, PR 00926

Kontakta e-pasts: info@rankiaopr.com