აღწერა

EL NACIONAL BEACH TENNIS

ინფორმაცია

  • დაწყების თარიღი:19/01/2024 00:00
  • ტურნირის შესატანი თანხა:120.00 USD
  • ადგილმდებარეობა:San Juan, Riviera tennis center, bayamon
  • ģ
  • განაცხადის გაკეთების ბოლო ვადა: 14/01/2024 14:00
  • განაცხადის (ტურნირზე რეგისტრაციის) გაუქმების ბოლო ვადა: 16/01/2024 14:00
  • კატეგორიები: 40+ [MD], 40+ [WD], Advanced [MD], Advanced [WD], Advanced [MXD], Beginners [MD], Beginners [WD], Intermediate [WD], Intermediate [MD], Intermidate [S], PRO [MD], PRO [WD]
  • ორგანიზატორი: Beach Tennis Life

ადგილმდებარეობა

დოკუმენტები

პარტნიორები

ტურნირების დაგეგმვა არასდროს ყოფილა ასეთი მარტივი

რეგისტრაციის მართვა, ბადეები, მატცების განრიგი, ანგარიშების ჩამოტვირთვა და სხვა..